Nowenna pompejańska

Różaniec


Różaniec
Różaniec - instrukcja
Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać Zatem przypomnijmy, czym jest różaniec i jak się na nim należy modlić.

Kiedy słyszymy, że ktoś
modli się na różańcu, może to oznaczać, że modli się: jedną tajemnicą (dziesiątką), jedną częścią (pięć tajemnic) albo nawet całym różańcem (15 lub 20 tajemnic).

W nowennie pompejańskiej modlimy się całym różańcem, czyli 15 (lub 20) tajemnicami, przez kolejne 54 dni.
no-repeatbg-color
Z czego składa się różaniec?
Różaniec
Różaniec to 59 koralików na łańcuszku lub sznurku. Choć są też różne rodzaje różańca: składające się z jednej, pięciu albo piętnastu dziesiątek. Najczęściej spotykany to różaniec z 5 dziesiątkami.

Spójrzmy na różaniec jako na modlitwę, nie na przedmiot: Cały różaniec składa się z trzech części. Są to część: radosna, bolesna i chwalebna. W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, jest to część czwarta, chronologicznie występuje po części radosnej.

Każda z tych części różańca liczy po 5 tajemnic. Każda tajemnica to 1 dziesiątka.
Różaniec i nowenna pompejańska
Zobacz też stronę o nowennie pompejańskiej, na której znajdziesz tysiące świadectw potwierdzających niezwykłość tej nowenny! www.pompejanska.rosemaria.pl
no-repeatbg-color
Instrukcja różańca
Instrukcja różańca
A teraz instrukcja odmawiania różańca krok po kroku.

Spójrzmy na różaniec. Widzimy krzyżyk i 59 ziaren splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle wystarczy, aby odmówić jedną część różańca (czyli 5 tajemnic).

Każde ziarno to kolejna modli­twa. Modlitwę różańcową zaczynamy od krzy­żyka (przeżegnaj się) i Składu Apostolskiego („Wierzę w Boga…”).

Na pierwszym ziarnie modli­my się Modlitwą Pańską („Ojcze nasz…”), następnie są trzy Pozdrowienia anielskie („Zdrowaś Maryjo…”) i Doksologia mała („Chwała Ojcu…”). Są to modlitwy wstępne różańca.
no-repeatbg-color
Jak się modlić na różańcu?
Następne przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Z czego składa się dziesiątka różańca?
Jak modlić się różańcem
Każdą dziesiątkę różańca rozpoczynamy krótkim rozważaniem danej tajemnicy różańca

Tajemnice znajdziesz na następnej stronie. Ich rozważanie jest kluczowe dla modlitwy różańcowej! Bez nich różaniec okaże się tylko
odklepywaniem modlitw!
Po rozważeniu danej tajemnicy, modlimy się tzw. dziesiątką różańca. Dziesiątka to następujące modlitwy:

 • 1× „Ojcze nasz…”
 • 10× „Zdrowaś Maryjo…”
 • 1× „Chwała Ojcu…”.
Po każdej dziesiątce możemy dodać akt strzelisty do Jezusa lub Maryi.

Następnie przechodzimy do rozważania kolejnych tajemnic/dziesiatek różańca.

Na zakończenie różańca odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę…”.
Różaniec i nowenna pompejańska
Jeśli chcesz przeczytać więcej o różańcu, polecamy Ci książkę pt. “Różaniec i nowenna pompejańska”. To kompendium wiedzy w tym temacie – wiedza w pigułce, całość w kolorze i niskiej cenie. Zobacz tutaj!
no-repeatbg-color
Tajemnice różańca
Jan Paweł II

Kontemplujmy różaniec!


„Różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: « Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7).


Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

Tajemnice radosne

I. Tajemnice radosne


 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice światła

II. Tajemnice światła


 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne

III. Tajemnice bolesne


 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Tajemnice chwalebne

IV. Tajemnice chwalebne


 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
no-repeatbg-color
Modlitwy różańca
A oto wszystkie modlitwy, jakie powinniśmy znać odmawiając różaniec
Skład Apostolski (na rozpoczęcie różańca)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa Pańska (przed każdą dziesiątką)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie (dziesiątki różańca)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia mała (po każdej dziesiątce)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Akt strzelisty do Jezusa i Maryi (opcjonalnie, po dziesiątce)

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Pod Twoją obronę (na koniec różańca)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
no-repeatbg-color