Nowenna pompejańska

Różaniec

Czym jest różaniec i jak się nim modlić?

Różaniec - instrukcja

Czym jest różaniec?


Różaniec to koraliki na łańcuszku lub sznurku, które pomagają nam w odmawianiu modlitw w odpowiednim porządku. Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać Zatem przypomnijmy, czym jest różaniec i jak się na nim należy modlić.


Poniżej poznasz: 1. Opis różańca i instrukcję jego odmawiania, 2. Listę modlitw, 3. Listę tajemnic różańca.

Różaniec – jako modlitwaCała modlitwa różańcowa składa się z trzech części. Są to część: radosna, bolesna i chwalebna. W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, jest to część czwarta, chronologicznie występuje po części radosnej.

Kiedy słyszymy, że ktoś modli się na różańcu, może to oznaczać, że modli się: jedną tajemnicą (dziesiątką), jedną częścią (pięć tajemnic) albo nawet całym różańcem (15 lub 20 tajemnic).


Każda z tych części różańca liczy po 5 tajemnic. Każda tajemnica to 1 dziesiątka. Każda dziesiątka to modlitwy: jedno Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu.

A oto instrukcja odmawiania różańca krok po kroku.

Różaniec - instrukcja krok po kroku

Jak wygląda różaniec? – Istnieją różne rodzaje różańca: składające się z jednej, pięciu albo piętnastu dziesiątek. Najczęściej spotykany to różaniec z 5 dziesiątkami. Spójrzmy na najczęściej spotykany różaniec, taki, jak na obrazku. Widzimy krzyżyk i 59 ziaren splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle wystarczy, aby odmówić jedną część różańca (czyli 5 tajemnic).


W jakiej kolejności odmawiamy modlitwy? – Każde ziarno to kolejna modlitwa. Modlitwę różańcową zaczynamy od krzyżyka (tu czynimy znak krzyża) i modlitwy „Wierzę w Boga…”.


Na pierwszym ziarnie modlimy się „Ojcze nasz…”, następnie są trzy „Zdrowaś Maryjo…” i jedno „Chwała Ojcu…”. Są to modlitwy początkowe różańca. Ich treść znajdziesz poniżej.


Następne przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Z czego składa się dziesiątka różańca? – O tym niżej.

Z czego składa się dziesiątka różańca?

1. Rozważanie tajemnicy różańca


Każdą dziesiątkę różańca rozpoczynamy krótkim rozmyślaniem nad daną tajemnicą różańca. Ich rozważanie jest kluczowe dla modlitwy różańcowej! Bez nich różaniec okaże się tylko odklepywaniem modlitw… Listę tajemnic znajdziesz niżej.

2. Modlitwa dziesiątki różańca


Po rozważeniu danej tajemnicy, modlimy się tzw. dziesiątką różańca. Dziesiątka to następujące modlitwy: • 1× „Ojcze nasz…” • 10× „Zdrowaś Maryjo…” • 1× „Chwała Ojcu…”.Modlitwy te znajdziesz poniżej.

3. Zakończenie dziesiątki i modlitwa końcowa


Po każdej dziesiątce możemy dodać akt strzelisty do Jezusa lub Maryi.Następnie przechodzimy do rozważania kolejnych tajemnic/dziesiątek różańca. Na sam koniec różańca odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę…”.

Modlitwy różańca


A oto wszystkie modlitwy, jakie powinniśmy znać odmawiając różaniec:

Wierzę w Boga (na rozpoczęcie różańca)


Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen


Ojcze nasz (przed każdą dziesiątką)Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.


Pozdrowienie anielskie (dziesiątki różańca)


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Chwała Ojcu (po każdej dziesiątce)


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Akt strzelisty do Jezusa i Maryi (można dodać po dziesiątce)


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Pod Twoją obronę (na koniec różańca)


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Tajemnice różańca


Modląc się na różańcu, rozważamy tajemnice w podanej kolejności:

Tajemnice radosne
Tajemnice światła

I. Tajemnice radosne


 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła


 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne
Tajemnice chwalebne

III. Tajemnice bolesne


 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

II. Tajemnice światła


 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Kontemplujmy różaniec!


„Różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: « Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7).


Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

Jan Paweł II o różańcu