Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska

Jak modlić się nowenną pompejańską?

Nowenna pompejańska

Weź różaniec do ręki!


Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążesz z Bożą pomocą. Módl się za wstawiennictwem Maryi, rozważając tajemnice Ewangelii i powtarzając słowa modlitw różańcowych. Pamiętaj o obietnicy, która dotyczy i Ciebie: ktokolwiek tą nowenną prosi, ten otrzyma potrzebne łaski!

Na czym polega nowenna pompejańska?

Różaniec pompejański

Nowenna pompejańska polega na odmawianiu różańca przez 54 kolejne dni. – Modlimy się 15 tajemnicami różańca dodając krótkie modlitwy, podane na następnych stronach. (Uwaga: można modlić się też dodatkowo tajemnicami światła, chociaż obietnica Matki Bożej dotyczyła 15 tajemnic).


Nowenna pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.


Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę o łaskę

Modlitwa i różaniec

Przez każdy dzień nowenny pompejańskiej modlimy się 15 tajemnicami różańca. Możemy rozłożyć modlitwę na kilka etapów (np. rano części radosne, po południu części bolesne, a wieczorem części chwalebne). Jest to całkowicie dowolne. Ważne, by odmówić w ciągu doby 15 tajemnic różańca.


Jeśli nie wiesz, jak odmawiać różaniec, zobacz do naszego poradnika!


Przed rozpoczęciem różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną w całej nowennie), a następnie modlimy się słowami:


Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.


Następnie przechodzimy do modlitwy na różańcu.

część błagalna nowenny pompejańskiej

Pierwsze 27 dni – część błagalna nowenny pompejańskiej

Przez pierwsze 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej. Codziennie, po ukończeniu różańca, odmawiamy następującą modlitwę błagalną:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.


A po niej trzykrotnie prosimy Maryję:


Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Część dziękczynna nowenny pompejańskiej

Ostatnie 27 dni – część dziękczynna nowenny pompejańskiej

Przez ostatnie 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej. Codziennie, po ukończeniu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.


A po niej trzykrotnie prosimy Maryję:


Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Obowiązek dania świadectwa

Złóż świadectwo! Odmawiając nowennę zobowiązujesz się do złożenia świadectwa nowenny pompejańskiej! Nie zaniedbuj tego obowiązku! Możesz to uczynić przesyłając świadectwo na adres swiadectwa@rozaniec.info!

Świadectwa nowenny pompejańskiej publikujemy na stronie www.pompejanska. rosemaria.pl, w Wielkiej Księdze Łask oraz częściowo w w “Królowej Różańca Świętego”.


To czasopismo pompejańskie na każdą kieszeń – kosztuje tylko 3,90 zł! Obejrzyj strona po stronie na www.krs.rozaniec.info